• 001
  • 002
  • 003

Violetta Skorupska - Kierownik ŚDS

Rosława Kaczorowska - Główny księgowy

Alicja Lorek - starszy terapeuta - pracownia teatralna i biblioterapii

Aleksandra Zjeżdżałka - starszy terapeuta - pracownia kulinarna

Janina Knaź - starszy terapeuta - pracownia ogólnoużytkowa i silwoterapia, pielęgniarka

Agnieszka Wojtkowiak - starszy terapeuta - pracownia komputerowa

Anna Tomaszewska - terapeuta - pracownia muzyczna

Anna Rogala - starszy instruktor terapii zajęciowej - pracownia plastyczna

Beata Dominiak - rehabilitant

Andrzej Filip - kierowca, opiekun

 

Kadra ŚDS ukierunkowuje swoje działania na stworzenie rodzinnej atmosfery, poprzez podmiotowe traktowanie podopiecznych dąży do podniesienia ich poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. Nabyte umiejętności pozwalają uczestnikom zdobywać nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach oraz zawodach.