• 001
  • 002
  • 003

ŚDS buduje sieć wsparcia społecznego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami, środowiskiem lokalnym.

Poszerza kontakty i wymienia doświadczenia z placówkami o podobnym profilu działalności. Organizuje również wspólne imprezy z uczniami szkół, seniorami, prezentuje umiejętności i twórczość uczestników w środowisku.

Ponadto nawiązuje i podtrzymuje kontakty ze społecznością oraz współpracuje z młodzieżowym wolontariatem. Opracowuje i realizuje projekty, pozyskując środki na rzecz działań ukierunkowanych na środowiska osób z niepełnosprawnością i chorobami psychicznymi.

Ostatnio realizowanymi przedsięwzięciami były projekt "Kalejdoskop - kolejne doświadczenia", dofinansowanego przez Gminę Gostyń,  w ramach którego odbyła się impreza integracyjna "Eko postać" w Soplicowie, wycieczka do Afrykarium we Wrocławiu oraz Zawody Kręglarskie. We wrześniu grupa osób z niepełnosprawnością uczestniczyła w 5 dniowej wycieczce do Kołobrzegu (projekt poznajemy Polskę - kierunek Bałtyk) , dofinansowanej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Trzecim realizowanym przedsięwzięciem skierowanym do osób z niepełnosprawnością był projekt "Spotkania w duchu artystycznym", dofinansowany przez Starostwo Gostyńskie, w zakresie którego odbyłsię  konkurs plastyczny pod hasłem 'Spójrz na mnie inaczej" oraz zabawa integracyjna "Retro Andrzejki".