• 001
  • 002
  • 003

Violetta Skorupska - Kierownik ŚDS

Rosława Kaczorowska - Główny księgowy

Lidia Gniłka - Sekretarka, kancelistka

Aleksandra Zjeżdżałka - starszy terapeuta - pracownia kulinarna

Janina Knaź - starszy terapeuta - pracownia ogólnoużytkowa i silwoterapia, pielęgniarka

Anna Tomaszewska -starszy terapeuta - pracownia muzyczno-teatralna

Anna Rogala - starszy instruktor terapii zajęciowej - pracownia plastyczna

Aleksandra Kosmalska -  terapeuta - pracownia komputerowa

Sylwia Paszkowiak -  terapeuta - pracownia biblioterapii i kompetencji społecznych

Beata Dominiak - rehabilitant

Andrzej Filip - kierowca, opiekun

Katarzyna Gorwa -  opiekun

 

Kadra ŚDS ukierunkowuje swoje działania na stworzenie rodzinnej atmosfery, poprzez podmiotowe traktowanie podopiecznych dąży do podniesienia ich poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. Nabyte umiejętności pozwalają uczestnikom zdobywać nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach oraz zawodach.