• 001
  • 002
  • 003

Zajecia terapeutyczne dbywają się w ramach następujących pracowni:

Pracownia kulinarna: podczas zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania potraw, sprzęt gospodarstwa domowego i zasady posługiwania się nim, estetycznego nakrywania stołu, higieny wykonywania i spożywania posiłków. W toku zajęć nabywają też umiejętności dokonywania zakupów, planowania i gospodarowania oszczędnościami, poznawania wartości pieniądza, gospodarowania oraz przeznaczania do przydatności posiadanych artykułów i produktów żywnościowych. Uczestnicy poznają zasady higieny osobistej i bezpieczeństwa pracy oraz uczą się systematycznego porządkowania stanowiska pracy i pracowni.
Potrawy przygotowane w pracowni uświetniają różne uroczystości organizowane przez ŚDS: Wielkanoc, Dzień Rodziców, Spotkanie Wigilijne, zabawy taneczne, wystawy i zawody sportowe.
Zajęcia w pracowni pozwalają na osiągnięcie większego stopnia autonomii oraz zwiększenie umiejętności manualnych i percepcyjnych.

Pracownia plastyczna: uczestnicy mają okazję realizować swoje pomysły artystyczne przy użyciu różnych technik np.: malowanie obrazów pastelami, węglem, farbami plakatowymi, akrylowymi, olejnymi, akwarelami, farbami do szkła. W pracach wykorzystywane są masy: solna, papierowa i glina. Podczas zajęć wykorzystuję się takie techniki jak: batik, linoryt, magma, collage. Dużym zainteresowaniem cieszy się haft krzyżykowy, łańcuszkowy. Zajęcia uczą także podstaw szycia rzeczy użytkowych. Wykonywane są stroiki, kartki okolicznościowe oraz rekwizyty i stroje na potrzeby pracowni muzyczno-teatralnej.

Wszystkie zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności każdego uczestnika, odbywają się na zasadzie dobrowolnego wyboru. Uczestnicy pracowni plastycznej biorą udział w różnych konkursach. Na swoim koncie mają wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.Zajęcia te pozwalają na zwiększenie umiejętności manualnych, percepcyjnych, koncentracji, orientacji przestrzennej, rozwój zainteresowań i zdolności indywidualnych oraz ekspresję.

Pracownia ogólnoużytkowa: w ramach działań pracowni prowadzone są treningi umiejętności praktycznych i społecznych. W trakcie tych zajęć uczestnicy uczą się prostych czynności dnia codziennego, wzajemnej pomocy i współdziałania w grupie.

Pracownia prowadzi również zajęcia z różnych technik rękodzieła np. z masy solnej, decupage, które wyzwalają spontaniczność, kreatywność, ekspresję i uczą wiary we własne możliwości. Przede wszystkim uczą i rozwijają zdolności manualne oraz zwiększają zakres motoryki.

Podczas zajęć można zapoznać się również z zasadami gier stolikowych, ćwiczyć refleks, spostrzegawczość oraz uczyć się zdrowej rywalizacji.

Pracownia komputerowa: w tej pracowni można doskonalić obsługę komputera, programów oraz internetu. Użytkownicy zapoznają się z urządzeniami takimi jak: aparat cyfrowy, skaner, kamera, laminator, drukarka. Pracują w edytorze tekstu i programach graficznych. Przygotowują dyplomy konkursowe, kartki okolicznościowe oraz zaproszenia na różne uroczystości. Uczestnicy korzystają także z gier edukacyjnych. Wykonują ćwiczenia z zakresu ortografii i działań matematycznych. Redagują gazetkę "Nowinki środowiskowej rodzinki", w której poruszają aktualne problemy oraz opisują ważniejsze wydarzenia z życia Ośrodka. Zajęcia rozwijają zainteresowania fotografią. Prowadzona jest kronika, dokumentacja fotograficzna i filmowa z życia społeczności ŚDS.
Udział w zajęciach pozwala na doskonalenie umiejętności obsługi komputera czytania i pisania, ortografii i interpunkcji, matematycznych – podtrzymania nabytych umiejętności szkolnych na jak najwyższym poziomie. Zajęcia rozwijają pamięć, wyobraźnię, postrzeganie, refleks, logiczne myślenie, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, słuchową, a także sferę manualną i integrację percepcyjno –motoryczną. Wpływają na rozwój nowych zainteresowań, uczą zagospodarowania czasu wolnego oraz wykorzystywania zasobów internetowych.

Pracownia muzyczno-teatralna: zajęcia realizowane są w ramach teatru "Gaduła", który działa niemal od początku powstania ŚDS. Uczestnictwo w tego rodzaju terapii ma na celu rozbudzenie wrażliwości literackiej, rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się oraz wzbogacania osobowości uczestnika poprzez odgrywanie i wczuwanie się w poszczególne role. Teatr przygotowuje przedstawienia, które na stałe zaistniały w kalendarzu imprez organizowanych w ŚDS np.; Dzień Kobiet, Dzień Rodziców, Jasełka oraz reprezentuje Ośrodek w przeglądach artystycznych.
Podczas zajęć w ramach muzykoterapii uczestnicy przygotowują się do występów uświetniających różne imprezy organizowane przez Dom czy konkursów i przeglądów muzycznych, dobierają oprawę muzyczną do przedstawień teatru Gaduła. Ponadto uczestnicy mają możliwość udziału w przedstawieniach muzycznych, udziału w zajęciach ruchowych z elementami muzyki, kontaktu z instrumentami muzycznymi - gitara, klawisz, instrumenty perkusyjne, bum-bum dzwonki oraz poznawania gatunków muzycznych. Biorą również udział w śpiewie grupowym i indywidualnym. Terapia poprzez muzykę rozwija wrażliwość estetyczną uczestników, aktywizuje emocjonalnie, dostarcza pozytywnych emocji. Jest formą komunikacji, relaksu i odprężenia.

Pracownia biblioterapii i kompetencji społecznych: uczestnicy mają okazję zapoznać się z ciekawymi pozycjami książkowymi dostosowanymi do ich możliwości intelektualnych. Poznają także formy racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez czytelnictwo.Udział w zajęciach pozwala również na rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi i programami telewizyjnymi, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, rozwój wrażliwości artystycznej i twórczości uczestników oraz wyrażanie samego siebie poprzez emocje. Ponadto pracownia uczy i kształtuje prawidlowe postawy społeczne i obywatelskie, komunikacji, współdziałania i odpowiedzialności ze własne decyzje i działania. W tej pracowni wdrażana jest również komunikacja alternatywna  i wspomagająca (AAC), umozliwiająca komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację. 

 

Silwoterapia: poprzez kontakt z przyrodą uczestnicy uczą się prostych upraw ogrodniczych oraz ich pielęgnacji na działce ogrodniczej. Poznają podstawowe narzędzia niezbędne do tego rodzaju prac. Zbierają informacje na temat roślin, które zamierzają siać lub sadzić. Zbiory przetwarzane są przy współpracy pracowni kulinarnej na przetwory domowe. Uczestnicy zajmują się pielęgnacją roślin doniczkowych, dbają o estetyczny wygląd Ośrodka poprzez porządkowanie terenu wokół budynku, odpowiednie dekoracje i gazetki tematyczne. Opracowują plan zagospodarowania działki na następny sezon.
Zajęcia w pracowni pozwalają na bezpośredni kontakt z przyrodą, rozwój sprawności ruchowej i manualnej, przygotowanie do korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań.

 

Rehabilitacja ruchowa: zajęcia mają formę rehabilitacji indywidualnej i zespołowej. Ćwiczenia dobierane są w zależności od rodzaju dysfunkcji z uwzględnieniem aktualnej sprawności i wydolności fizycznej uczestnika, dla którego wcześniej został opracowany program. Rehabilitacja ruchowa oferuje ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające, ćwiczenia poprawiające sprawność manualną rąk, rozciągające, elementy aerobiku, masaż leczniczy. Różnorodność ćwiczeń ruchowych możliwa jest dzięki dobrze wyposażonej sali rehabilitacji w przyrządy typu: atlas, bieżnia, rower treningowy, wioślarz, tablice manipulacyjne oraz przybory do ćwiczeń sprawnościowych np.: piłki, skakanki, obręcze, szarfy, woreczki.
W ramach zajęć prowadzone są gry zespołowe na świeżym powietrzu, treningi przed wyjazdami na zawody sportowe, ćwiczenia manualne, sportowe, relaksacyjne, spacery, nordic walking, kręglarstwo, zajęcia na pływalni oraz na dywanie interaktywnym.
Uczestnicy reprezentują ŚDS w zawodach organizowanych przez różne instytucje i organizacje o zbliżonej działalności.
Udział w rehabilitacji ruchowej przede wszystkim zapobiega bierności i pozwala na aktywne wykorzystanie nabytych umiejętności sprawnościowych oraz kształtuje umiejętności zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.