• 001
  • 002
  • 003

ŚDS buduje sieć wsparcia społecznego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami, środowiskiem lokalnym.

Poszerza kontakty i wymienia doświadczenia z placówkami o podobnym profilu działalności. Organizuje również wspólne imprezy z seniorami, prezentuje umiejętności i twórczość uczestników w środowisku.

Ponadto nawiązuje i podtrzymuje kontakty ze społecznością oraz współpracuje z młodzieżowym wolontariatem. Opracowuje i realizuje projekty, pozyskując środki na rzecz działań ukierunkowanych na środowiska osób z niepełnosprawnością i chorobami psychicznymi. 

W roku 2017 uczestnicy wraz z rodzinami oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu założyli Gostyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin "Bez granic". Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobroczynności i wyrówynywania szans osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością oraz ich rodzin, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.